E-COLDMiX - Studená asfaltová zmes

Studená asfaltová zmes

Trvalá oprava povrchov vozoviek Použitie

E-COLDMiX

Určený k trvalej oprave povrchov vozoviek

Studená asfaltová zmes špeciálne navrhnutá na trvalú opravu komunikácií poškodených vplyvom počasia alebo bežného opotrebenia. Je ideálna na rekonštrukciu:

 • Povrchov vozoviek
 • Výtlkov
 • Vylámaných okrajov ciest
 • Mrazom poškodených ciest
 • Kanalizačných vpustí a šácht
 • Kanalizačných poklopov

Vylepšený

o spracovateľské a aplikačné vlastnosti

Oproti iným asfaltovým zmesiam je E-COLDMiX vylepšený odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti cestného inžinieringu.

 • Určený k okamžitému použitiu
 • Spracovateľnosť aj v podmienkach do -10°C
 • Aplikovateľnosť aj za vlhka, opravované miesto nie je nutné vysúšať
 • Po použití je miesto opravy možné okamžite uvoľniť pre premávku
 • Vysoká odolnosť voči UV žiareniu, vode a mrazu
 • Po vytvrdnutí je stále elastický
 • K aplikácií stačí jedna pracovná sila a nie je potrebná mechanizácia
 • Pri výtlkoch nie je potrebné zarezávanie asfaltu, čím sa ušetrí materiál
 • Nie je nebezpečný pre zdravie človeka
 • Je ekologický

Aplikácia zmesi E-COLDMiX